به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،جلال داورپناه با اکثریت رای موافق اعضای شورای شهر دهدشت برای تصدی شهرداری برگزیده شد. براساس این گزارش اعضای شورای شهر دهدشت برای انتخاب شهردار، پس از مدتها و بررسی گزینه های معرفی شده در نهایت جلال داورپناه را با اکثریت آرا انتخاب شد. پایگاه خبری قلم دنا، این انتخاب […]

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،جلال داورپناه با اکثریت رای موافق اعضای شورای شهر دهدشت برای تصدی شهرداری برگزیده شد.

براساس این گزارش اعضای شورای شهر دهدشت برای انتخاب شهردار، پس از مدتها و بررسی گزینه های معرفی شده در نهایت جلال داورپناه را با اکثریت آرا انتخاب شد.

پایگاه خبری قلم دنا، این انتخاب را به جلال داورپناه تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای وی در شهرداری دهدشت را دارد.