دکتر آرین غلامیان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان گچساران بمناسبت عید سعید قربان پیام تبریکی فرستاد که به شرح زیر است: بسم الله الرحمن اارحیم عیدقربان پاکترین عیدها، عید سرسپردگی و بندگی است. عید برآمدن انسانی نو ازخاکسترهای خویشتن خویش ونزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند. روزثبوت و اثبات عشق وتسلیم، […]

 

دکتر آرین غلامیان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان گچساران بمناسبت عید سعید قربان پیام تبریکی فرستاد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن اارحیم
عیدقربان پاکترین عیدها، عید سرسپردگی و بندگی است.

عید برآمدن انسانی نو ازخاکسترهای خویشتن خویش ونزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند. روزثبوت و اثبات عشق وتسلیم، روزی که انسان دربرابرمعشوق ، هیچ بودن همه چیز را می پذیرد، خود و همه چیز رافدای او می کند و«تعبد»راکه نتیجه عرفان ،شهود و دیدن یار است به معرض دیدمی گذارد.

اینجانب به نوبه خودفرا رسیدن عیدسعیدقربان، روز تجلی کمال انسانی و رسیدن به منزل مقصود راخدمت مردم شریف گچساران وکارکنان زحمت کش شبکه بهداشت ودرمان،بیمارستان شهید رجایی وبی بی حکیمه (س) و مراکز بهداشت و درمان و واحدهای تابعه تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان مسئلت دارم یار و مددکار همه ما در راه رسیدن به قرب الهی و خدمت صادقانه توام باتعهد باشد .

آرین غلامیان

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان گچساران