نشست جمعی از مدیران کل استان کهگیلویه و بویراحمد با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در شهر یاسوج برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا از یاسوج؛در هشتمین روز از مرداد ماه نشست جمعی از مدیران کل استان کهگیلویه و بویراحمد با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در خصوص مشکلات حوزه […]

 

نشست جمعی از مدیران کل استان کهگیلویه و بویراحمد با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در شهر یاسوج برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا از یاسوج؛در هشتمین روز از مرداد ماه نشست جمعی از مدیران کل استان کهگیلویه و بویراحمد با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در خصوص مشکلات حوزه انتخابیه در اتاق بازرگانی شهر یاسوج برگزار شد.

در این جلسه مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ،آب منطقه ای، برق،هلال احمر،جهاد کشاورزی،بنیاد مسکن،ورزش و جوانان، مدیر کل تعاونی روستایی، راه و شهرسازی و کانون پرورش فکری حضور داشتند
 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج

 

گزارش تصویری از نشست جمعی مدیران کل استان با نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در یاسوج