مهندس مهدی بخشنده یکی از گزینه های جدی شهرداری دهدشت است که این روز ها مطرح شده است. او خاک خورده همان شهر است در آن شهر به دنیا آمد مدرسه رفت تحصیل کرد دانشگاه عالیه خود را تا مقطع کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و اجرا ادامه داد و در حال حاضر شهردار ناحیه […]

 

مهندس مهدی بخشنده یکی از گزینه های جدی شهرداری دهدشت است که این روز ها مطرح شده است.

او خاک خورده همان شهر است در آن شهر به دنیا آمد مدرسه رفت تحصیل کرد دانشگاه عالیه خود را تا مقطع کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و اجرا ادامه داد و در حال حاضر شهردار ناحیه دو یاسوج است مهندس مهدی بخشنده متخصص است و مدیر. ازدل شهرداری دهدشت به سمت مدیریتی رسید و راه ها و پیچ و خم های شهرم را می‌شناسد.

با او که حرف میزنم دغدغه‌های زیادی دارد از او می پرسم شما که قصد رفتن به شیراز وخیابان بهشت تهران را داشتید و کارهایتان برای رفتن تقریباً تمام شده است چرا دهدشت چرا شهرداری دهدشت؟
جوابش برایم معماهای زیادی را حل کرد او درست می‌گوید اگر من به درد شهرم نرسم و درمانش نکنم بمیرم بهتر م سالها در شهرداری کار کرد کارشناس فنی و مهندسی همان ساختمان خیابان‌شریعتی بود، کارشناس معاونت شهرسازی و نیز سرپرست آن. و در ادامه کارشناس شهرسازی شهرداری یاسوج، کارشناس تخلفات کمیسیون های شهرداری ، کارشناس درآمد شهرداری ، و در حال حاضر شهردار ناحیه ۲ شهرداری یاسوج. به حق و انصاف نگاه کنیم موانع و معضلات شهری را می شناسد آن هم با این تجربه و سن کم. اگر رفیقش باشی و پای صحبت هایش بنشینی میبینی اگر هنرمند نیست اما هنر و ادبیات را میشناسد شاعر نیست اما شعر های زیادی را از بر است.
رمان های زیادی را مطالعه کرد از بینوایان ویکتور هوگو لذت می برد و می گوید تا عمق جان ژان وال ژان و کوزت را درک کرد ه ام. دین و مذهب را خوب می شناسد و پدرش ۷۰% از بدنش را تقدیم همین آب و خاک کرد به روانشناسی و فلسفه و سیاست آشناست ،در همه مسائل سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشت .
روزانه ساعت ها مطالعه مفید دارد. یک کلام بگویم او جوان است و خستگی ناپذیر و دغدغه اش با علم بر اینکه باسواد است خدمت است .
از شما مردم شهرم می خواهم بیاید کسی را بر منصب شهری بگمارید که این کاره باشد و به آن شهر مرده جلایی دیگر ببخشد.