در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت پروتکل های بهداشتی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور در میز خدمت، به درخواست های آنان رسیدگی کرد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با توجه به اینکه روزهای شنبه به عنوان روز مخصوص دیدار ارباب رجوع با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای […]

 

در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت پروتکل های بهداشتی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور در میز خدمت، به درخواست های آنان رسیدگی کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با توجه به اینکه روزهای شنبه به عنوان روز مخصوص دیدار ارباب رجوع با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در نظر گرفته شده است و از طرفی نیز شرایط بیماری کرونا در سطح شهر یاسوج به مرحله خطرناکی رسیده، بنا بر رعایت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامت ارباب رجوع و کارکنان شرکت آب منطقه ای، رسول فرهادی، مدیرعامل شرکت، با حضور در میز خدمت، در آنجا به درخواست ها و نامه های ارباب رجوع، رسیدگی و پاسخ داد.

شایان ذکر است که این روند تا رسیدن به وضعیت عادی و مناسب و پایان خطرات بیماری کرونا، همچنان ادامه خواهد یافت.