حاج رسولی‌ها مدیرعامل منابع آب ایران در حکمی رسول فرهادی را به سمت مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا بعد از کش و قوس‌های فراوان در باره مدیرعاملی آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، حاج رسولی‌ها مدیرعامل منابع آب ایران در حکمی رسول فرهادی را به […]

 

حاج رسولی‌ها مدیرعامل منابع آب ایران در حکمی رسول فرهادی را به سمت مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا بعد از کش و قوس‌های فراوان در باره مدیرعاملی آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، حاج رسولی‌ها مدیرعامل منابع آب ایران در حکمی رسول فرهادی را به سمت مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

فرهادی جایگزین علی داودی مهر مدیرعامل سابق آب منطقه‌ای استان شده است.

فرهادی قبل از این معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد را برعهده داشت.