سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران جهت چگونگی اجرای طرح فاصله گذاری در ادارات از بانک صادرات مرکزی ، مرکز درمانی جراحی محدود کلینیک مهر، دفتر پیشخوان سفیر و اداره دارایی شهرستان گچساران به اتفاق هیئت همراه دیدن کرد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، دکتر آرین غلامیان در این بازدیدها در خصوص […]

 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران جهت چگونگی اجرای طرح فاصله گذاری در ادارات از بانک صادرات مرکزی ، مرکز درمانی جراحی محدود کلینیک مهر، دفتر پیشخوان سفیر و اداره دارایی شهرستان گچساران به اتفاق هیئت همراه دیدن کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، دکتر آرین غلامیان در این بازدیدها در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص کارکنان،محیط اداری ،ارباب رجوع و تجمعات در ادارات بازرسی انجام داد.

وی گفت: اجرا این موارد در ادارات با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت صورت می گیرد و سعی بر این است که دستوالمعل ها بخوبی رعایت شوند.

در این بازدید مسئول فاصله گذاری شهرستان، مسئول واحد نظارت بر درمان و روابط عمومی شبکه ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان را همراهی می کردند.