اولین نشست هماهنگی شورای مرکزی جمعیت گام دوم استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر شیراز برگزار شد. به گزارش قلم دنا، اولین نشست هماهنگی شورای مرکزی جمعیت گام دوم استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر شیراز برگزار شد. دکتر مسعود زاده باقری رئیس جمعیت در استان و دکتر فیاض بخش قایم مقام جمعیت در […]

 

اولین نشست هماهنگی شورای مرکزی جمعیت گام دوم استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر شیراز برگزار شد.

به گزارش قلم دنا، اولین نشست هماهنگی شورای مرکزی جمعیت گام دوم استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر شیراز برگزار شد.

دکتر مسعود زاده باقری رئیس جمعیت در استان و دکتر فیاض بخش قایم مقام جمعیت در استان بوده و در این نشست هماهنگی های لازم جهت تاسیس دفتر مرکزی جمعیت در مرکز استان و شعب شهرستانی بعمل آمد.