مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصرف برق در استان بیش از حد مجاز و نگران کننده است. داوود راهزادی، مدیرعامل شرکت برف کهگیلویه و بویراحمد اظهارداشت: مصرف برق در یک روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. وی بیان کرد: زمان پیک مصرف برق از ساعت […]

 

مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصرف برق در استان بیش از حد مجاز و نگران کننده است.

داوود راهزادی، مدیرعامل شرکت برف کهگیلویه و بویراحمد اظهارداشت: مصرف برق در یک روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: زمان پیک مصرف برق از ساعت ۱۲ تا ۱۷ عصر و از ساعت ۲۰ تا ۲۳ شب است.

راهزادی تصریح کرد: نیاز است مردم با مصرف بهینه برق از قطعی برق جلوگیری کنند.