مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت : اقدامات اساسی در راستای پیشگیری و کنترل بیماری از جمله آگاهسازی مردم در شهرستان انجام شده است. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، دکتر آرین غلامیان مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت : در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل و مقابله با ویروس کرونا […]

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت : اقدامات اساسی در راستای پیشگیری و کنترل بیماری از جمله آگاهسازی مردم در شهرستان انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، دکتر آرین غلامیان مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت : در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل و مقابله با ویروس کرونا در شهرستان گچساران از ابتدای بروز بیماری در اسفند ماه همزمان و طبق پروتکل های کشوری ستاد کرونا شهرستان را با محوریت شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد و اقدامات اساسی در راستای پیشگیری و کنترل بیماری از جمله آگاهسازی مردم، تعطیلی مدارس و دانشگاهها، محدودیت های رفت و آمد،ایجاد فاصله گذاری فیزیکی، تعطیلی واحدهای صنفی و بیماریابی فعال را انجام دادیم.

وی افزود : مطابق دستورالعمل های کشوری از پایان فروردین ماه به صورت خیلی جدی تر از٣-٢ هفته اخیر نسبت به طرح فاصله گذاری هوشمند و تشدید بیماریابی فعال و ایزولاسیون انجام شد.

غلامیان ادامه داد :پس از تصمیم فاصله گذاری هوشمند نیز مطابق دستورات کشوری و بازنمودن صنوف حساس طبق دستورالعمل ها ثبت اطلاعات در سامانه سلامت وزارت بهداشت ادامه یافت و علی رغم روند وضعیت مطلوب کنترل بیماری در هفته های اخیر ستاد کرونا شهرستان و شبکه بهداشت و درمان همچنان به بیماریابی فعال خود و همچنین آگاه سازی و نظارت های لازم از صنوف و محل پرتردد نیز ادامه داد.

غلامیان بیان داشت : در روز های اخیر به علت برداشته شدن موانع تردد ، بازگشایی مدارس و شروع وضعیت عادی در کشور در شهرستان گچساران نیز این موضوع صورت پذیرفت که در پی این تصمیم تیم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گچساران در سه هفته اخیر بیماریابی را با جدیت بیشتر در دستور کار خود قرار داده و تعداد نمونه گیری به صورت تصادفی را به ٢ برابر زمان قبل افزایش دادیم و همزمان با شروع بازگشایی مدارس نیز جلسات منظم با آموزش و پرورش و نهادهای مربوطه و همچنین ادارات تاثیرگذار شهرستان به دلیل مراودات کاری با خوزستان برگزار گردید و علی رغم مکاتبه ستاد کرونای شهرستان و تاکید بر حذف امتحانات پایه نهم و …این موضوع تاکنون مورد موافقت قرار نگرفت و طبق پیشنهاد ستاد کرونای شهرستان تعداد نمونه گیری ها روز به روز افزایش یافته و منجر به بیماریابی بسیارمطلوب گردید که همگی پیگیری و در قرنطینه خانگی می باشند.

مدیرشبکه بهداشت و درمان گچساران تصریح کرد : اخیرا در شهرستان گچساران به دلایلی از جمله همسایگی با استان خوزستان که بیماری در این استان روند صعودی داشته و همچنین به علت مراودات تجاری، اداری با این استان شاهد افزایش بروز بیماری بوده ایم.
وی افزود : مطابق بررسی های ستاد کرونای شهرستان گچساران تعداد بسیار زیادی از بیماران شناسایی شده ی روزهای اخیر به علت ارتباط و مسافرت این افراد به استانهای خوزستان، اصفهان و شهرستان بویراحمد و یا قبل از شناسایی خوشه های قبلی از قبل با خوشه های قبلی مراوده و مواجهه داشته اندکه با جدیت ، پیگیری و بیماریابی فعال کارشناسان بهداشت شهرستان شناسایی گردیده است.

دکتر غلامیان خاطرنشان کرد؛ستاد کرونای شهرستان گچساران پس از بروز موارد جدید بلافاصله جلسه اضطرای تشکیل داد و ضمن ادامه روند کنترلی قبل نسبت به تشدید اقدامات ، افزایش نمونه گیری که ازجمله آن می توان به گرفتن نمونه گیری به طور متوسط روزی ٧٠-۶٠ نمونه اقدام شد که به طور مثال ١۶٠ نمونه گیری در یکی دو روز اخیر انجام گرفته است و مجددا نسبت به فعال نمودن نقاهتگاه و شناسایی خوشه های جدید اهتمام نمودیم.

وی مطرح کرد:موارد شناسایی شده دو روز اخیر همگی بدون علائم هستند و هیچ مورد بستری در بیمارستان شهید رجایی وجود ندارد.

غلامیان یادآور شد : شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران به خوبی رسالت خود را که آگاه سازی، بیماریابی و بازید از صنوف حساس و همچنین ارائه خدمات خوب به بیماران را به خوبی انجام داده است، بطوریکه همکاران مرکز بهداشت تا پاسی ازشب و در هوای گرم شهرستان مدام در حال بازدید ازاماکن و صنوف و …. هستند.

دکتر غلامیان در پایان گفت : بی انصافی است اگر به غیر از این، دیدگاه دیگری باشد زیرا که شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیشتر از این نمی تواند و مجاز نیست از قوه قهریه و اجبار برای شهروندان عادی غیر از صنوف و …. استفاده کند و حمایت و همکاری تمامی ادارات و ارگانهای شهرستان را می طلبد زیرا که بسیاری از دستگاهها و ادارات مرتبط کاملا خود را بیگانه با موضوع مبارزه با ویروس منحوس کرونا می دانند و همکاری لازم را در این زمینه نداشته اند.