معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در چارچوب ماده ۶۲ الحاقی به “قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” شورای خبرگان بانکی و اقتصادی در این استان تشکیل شد. به گزارش قلم دنا، سید حشمت الله صمیمی دوست از آغاز به کار شورای خبرگان مورد وثوق بانکی استان […]

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در چارچوب ماده ۶۲ الحاقی به “قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” شورای خبرگان بانکی و اقتصادی در این استان تشکیل شد.

به گزارش قلم دنا، سید حشمت الله صمیمی دوست از آغاز به کار شورای خبرگان مورد وثوق بانکی استان خبر داد و گفت: براساس تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد.

معاون اقتصادی استاندار افزود: کسانی که مورد تائید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات های موضوع این تبصره در می آیند به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند.

وی بیان کرد: در گذشته بعضی از مصوبات کارگروه تسهیل به دلیل اختلاف بین بانک و متقاضیان اجرا نمی شد و بانک ها از پرداخت تسهیلات به بعضی از متقاضیان که موضوع آنها در کارگروه تسهیل طرح شده بود، استنکاف می کردند بنابراین موارد اختلافی در شورای خبرگان مورد وثوق بانکی طرح می شد.

صمیمی دوست در ادامه، گفت: بنابراین در صورتی که حق با متقاضی باشد بانک موظف است به اجرای دستور شورای خبرگان بانکی عمل کند.

وی ابراز کرد: در همین خصوص دومین جلسه شورای خبرگان بانک ها در استان تشکیل و در آینده این روند به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

صمیمی دوست اظهار داشت : امید است با فعال شدن این شورا گام بسیار مهمی در راستای جهش تولید در استان ایجاد شود.