با صدور حکمی از سوی شهردار یاسوج ، سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یاسوج منصوب شد. به گزارش قلم دنا، طی این حکم ، نستهن مقدم شهردار یاسوج ، ناصر داور را به سمت سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری منصوب کرد. قابل ذکر است، ناصر داور در […]

 

با صدور حکمی از سوی شهردار یاسوج ، سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یاسوج منصوب شد.

به گزارش قلم دنا، طی این حکم ، نستهن مقدم شهردار یاسوج ، ناصر داور را به سمت سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری منصوب کرد.

قابل ذکر است، ناصر داور در زمان محمد علی جاوید، مسئولیت شهرداری ناحیه ۲ را برعهده داشت.

شهردار یاسوج در این حکم از زحمات علی شجاعی که قبلا در این سمت فعالیت داشت، قدردانی نمود.