با حکم وزیر بهداشت و درمان عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری های عفونی بخصوص کرونا ویروس در قطب آموزشی منطقه پنج منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ،دکتر شیرعلی خرامین به عنوان عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری […]

 

با حکم وزیر بهداشت و درمان عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری های عفونی بخصوص کرونا ویروس در قطب آموزشی منطقه پنج منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ،دکتر شیرعلی خرامین به عنوان عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری های عفونی بخصوص COVID 19 در قطب آموزشی منطقه پنج منصوب شد.

دکتر شیرعلی خرامین از متخصصان روانشناسی بالینی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.