معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارسال لوح سپاس از مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پرسنل راهداری کهگیلویه و بویر احمد تقدیر کرد. به گزارش قلم دنا، رضا اکبری معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارسال لوح سپاس از خدمات نوروزی مدیرکل […]

 

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارسال لوح سپاس از مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پرسنل راهداری کهگیلویه و بویر احمد تقدیر کرد.

به گزارش قلم دنا، رضا اکبری معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارسال لوح سپاس از خدمات نوروزی مدیرکل و پرسنل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویر احمد وتقدیر کرد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد در مجموع حائز رتبه دوم در سطح کشور شده است.
این رتبه در دو بخش ثبت فعالیت های روزانه و گشت راهداری بدست آمده است.

سید محمدحسین نصیری راد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویر احمد از مدیران موفق استان کهگیلویه و بویراحمد نیز می باشد.