خبر بسیار غم انگیز و اندوه بار بود ناگهان تمام خاطرات دوران مدیریتش از جلوی چشمانم عبور کرد، تیتر خبرها می گفت، دکتر علی تاج امیری دیگر در میان ما نیست. در باور خیلی ها نمی گنجید، آری، مردی که همیشه او را با اخلاق و متانتنش می شناختیم، به دیار حق شتافت. با […]

 

خبر بسیار غم انگیز و اندوه بار بود

ناگهان تمام خاطرات دوران مدیریتش از جلوی چشمانم عبور کرد، تیتر خبرها می گفت، دکتر علی تاج امیری دیگر در میان ما نیست.
در باور خیلی ها نمی گنجید، آری، مردی که همیشه او را با اخلاق و متانتنش می شناختیم، به دیار حق شتافت.
با نگاهی به عمر کاری دکتر تاج امیری می توان نگاه صحیح به کالبد اجتماعی استان و حرکت به سمت توسعه متوازن را دید.
تفکرات مدیریتی و نگاه اصولی به رشد استان از جمله ویژگی های ایشان بود و بارها در اقداماتشان نفی قوم گرایی و نگاه یکپارچه و واحد به استان دیده شد.
امروز استان ما یکی از مدیران توانمندش را از دست داد،
آری، باورش سخت است، اما مرد اخلاق دیگر در بین ما نیست و فقدانش بس جانکاه و غم انگیز است.

اینجانب سید داریوش حسینی، درگذشت مرحوم علی تاج امیری را به خانواده آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض نموده و برای آنها صبر و آرامش قلب و برای آن مرحوم مغفرت الهی و علو درجات را از درگاه باری تعالی مسئلت دارم.