طی حکمی از سوی دکتر خداداد غریب پور، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو داریوش دیودیده به عنوان مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی منصوب شد. رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و […]

 

طی حکمی از سوی دکتر خداداد غریب پور، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو داریوش دیودیده به عنوان مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی منصوب شد.

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی منصوب شد.

به گزارش قلم دنا “طی حکمی از سوی دکتر خداداد غریب پور، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو داریوش دیودیده به عنوان مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی منصوب شد.

دیودیده پیش از این رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد بود که در اواخر سال گذشته جای خود را به سالار حسین پور داد.