فعال سیاسی اصولگرا: این مجلس به لحاظ اقبال جامعه و میزان رایی که دارد، ضعیف ترین مجلس پس از پیروزی انقلاب بوده است. به همین دلیل نمایندگان آن باید پای خود را اندازه گلیم‌شان دراز کنند.

فعال سیاسی اصولگرا:

به نظرم آقای قالیباف رئیس مجلس خواهد شد و اگر دعوایی وجود داشته باشد بر سر سایر کرسی ها خواهد بود که معتقدم در آنجا نیز اصولگرایان به توافق خواهند رسید.

این مجلس به لحاظ اقبال جامعه و میزان رایی که دارد، ضعیف ترین مجلس پس از پیروزی انقلاب بوده است. به همین دلیل نمایندگان آن باید پای خود را اندازه گلیم‌شان دراز کنند.

جلسه ای هم که در روزهای گذشته از سوی آقای محسن رضایی و برخی نمایندگان جدید مجلس برگزار شد نشان می دهد که بعضی ها دوست دارند برای مجلس جدید تعیین تکلیف کنند.

  • منبع خبر : جماران