بی تفاوتی و رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی توسط فرماندار بویراحمد در نشست خود با مسئولین بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد!گویا ایشان دچار فراموشی شده است! جناب فرماندار ماذا هذا فازا!؟

قلم دنا؛ در روزهایی که کشور درگیر بیماری کرونا شده است، و بخش درمان و سایر نهادها در سطح کشور در این بخش متمرکز و در حال مبارزه با این ویروس هستند، گاها رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از جمله طرح فاصله گذاری هوشمند توسط مسئولین به مثابه نادیده گرفتن زحمات تمام مدافعان سلامت کشور و استان است.

به گزارش قلم دنا در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از دیدار فرماندار شهرستان بویراحمد و مسئولین بنیاد مسکن شهرستان، نادیده گرفته شدن پروتکل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی بخوبی نمایان است، علی رغم رعایت پروتکل بهداشتی از جمله زدن ماسک و پوشیدن دستکش در این نشست، عدم رعایت حداقل فاصله اجتماعی در این جلسه خود گویای بی تفاوتی فرماندار بویراحمد بعنوان شخص اول این شهرستان در گفتار و رفتار خود در این مقطع حساس در قبال رعایت فرهنگ فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند بعنوان فرماندار مرکز استان است.

فاصله گذاری اجتماعی به زبان خیلی ساده یعنی از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید. به مکان‌های تجمع افراد نروید، هیچ ملاقاتی را انجام ندهید. اگر واقعا ناچار هستید که بیرون بروید، فاصله دو متری خودتان را با افراد دیگر حفظ کنید.

گفتنی است فاصله گذاری اجتماعی که اخیر هوشمندسازی نیز شده است با شناسایی گروههای پر خطر در انتقال باعث می‌شود موقعیت‌های کمتری پدید آید که ویروس فرصت داشته باشد از فردی به فرد دیگر سرایت کند و در واقع کاری کنیم که سرعت شیوع آن گرفته شود.