صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه، ۱۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه و ضبط کالا به نفع دولت خبر داد

به گزارش قلم دنا و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی،؛صالحی مدیرکل از محکومیت هفده میلیاردو نهصدو دوازده میلیون ریال در شهر یاسوج خبر داد و گفت : قاچاقچی که قصد داشت محموله پارچه را به استان های همجوار حمل و جابه جا کند دستگیر شد.
وی افزود؛ ۱۵۲ طاقه پارچه خارجی به ظن قاچاق توسط مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز استان با همکاری پلیس مواد مخدر کشف و مراتب فوق صورتجلسه و نظر به فقد ادله هر گونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی که حاکی از ورود قانونی کالا به کشور باشد نداشته و موضوع ماده ۱۱۷ و بند الف ۱۱۳ قانون امور گمرکی و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجناس مکشوفه به ظن قاچاق توقیف و پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به شعبه پنجم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان، متهم به پرداخت یک میلیارد هفتصد میلیون و نهصدو دوازده هزارو هفتصدو هشتاد تومان جریمه محکوم شد.
در این پرونده علاوه بر جریمه های صادره، اقلام قاچاق نیز به نفع دولت ضبط شد.