تونل شماره ۴ در حال ساخت محور ارتباطی دهدشت-پاتاوه ریزش کرد.

تونل ارتباطی جاده دهدشت به پاتاوه ساعاتی پیش در محل خروجی آن در اثر رعد و برق ریزش کرد.

به گزارش قلم دنا، خوشبختانه طی تماس با کارگران شاغل در این تونل به هیچ کدام از انها اسیبی نرسیده است.