فرماندار کهگیلویه؛ ریزش کوه باعث مسدود شدن دهانه تونل شده و خسارت و تلفاتی نداشته است.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی قلم دنا ساعتی پیش در شبکه های اجتماعی خبری مبنی بر ریزش تونل شماره ۴ جاده دهدشت _ پاتاوه موجب نگرانی و التهاب در رسانه های محلی در مورد این جاده شده است.

علی رضا اتابک فرماندار کهگیلویه از جزئیات این حادثه خبر داد و گفت: بارندگی اخیر موجب ریزش تپه مجاور تونل شماره ۴ واقع در منطقه دشمن زیاری بخش کهگیلویه و در محور ارتباطی پاتاوه به دهدشت شد.
 اتابک با بیان اینکه در این حادثه هیچ بخشی از تونل ریزش نکرد، افزود: ریزش کوه باعث مسدود شدن دهانه تونل شده و خسارت و تلفاتی نداشته است.
وی افزود : این تونل در حال حفاری است و به غیر از مسدود شدن دهانه تونل سایر قسمت های آن آسیبی ندیده است.