محسن رفیق‌دوست: هویدا گفت در اعدامم عجله نکنید خیلی حرف‌ها دارم

قلم دنا؛ فرمانده وقت سپاه درباره ماجرای اعدام امیرعباس هویدا گفت:

هویداگفت می‌دانم که اعدامم می‌کنید اما عجله نکنید من خیلی حرف دارم که برای شما بزنم، حکومتی که ما در آن بودیم حکومت دزدها بود، اما من دزد نبودم.

ما هم هنوز نفهمدیم اعدام هویدا کار چه کسی بود، هر چند بعید نیست کار آقای غفاری باشد اما قاطعانه هم نمی‌توانم بگویم، اما در هر صورت هویدا کُشته شد اعدام نشد.
اینکه آقای غفاری هم گفته ما هویدا را دستگیر کردیم هم حرف بیخودی است.

قبل از صحبت های محسن رفیق دوست در خبری به نقل از صحبت های یکی از نزدیکان هویدا داشتیم که: “ناگفته هایی از اعدام و دفن امیرعباس هویدا در بهشت زهرا+فیلم