در جلسه صنوف ناوگان حمل و نقل شرکت های مسافربری اتوبوسی و سواری و مسئولین اداره کل راهداری و حمل و نقل حاده ای استان که در فضای باز این اداره کل برگزار گردید؛ بازگشایی و شروع بکار شرکت های مسافربری اتوبوسی و سواری در تاریخ های ۲۱ فروردین برای ناوگان سواری و ۲۲ فروردین برای ناوگان اتوبوسی به تصویب رسید.

اطلاعیه صنوف ناوگان حمل و نقل اتوبوسی و سواری استان :

باسلام
وتبریک نیمه شعبان باتوکل بر خدا بازگشایی و شروع بکار ترمینال های مسافربری استان از مورخه ۲۱ فروردین ماه در تمام نقاط استان بارعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در بخش سواری و در بخش اتوبوسها مورخه ۲۲ فروردین ماه بصورت محدود روزی یک سرویس به مقصد تهران دایر میباشد:

در یاسوج جمعه ۲۲ فروردین تعاونی ۹ شنبه۲۳فروردین تعاونی ۱۱ یکشنبه ۲۴ فروردین تعاونی ۸ دوشنبه ۲۵ فروردین تعاونی ۱۰ سه شنبه ۲۶ فروردین تعاونی ۱۳ میباشد ضمنا هیچ شرکتی حق باز کردن دفتر و فروش بلیط را ندارد بجز شرکتی که نوبت آن در روزهای اعلامی درج گردیده است.

در شهرستان دهدشت جمعه ۲۲ فروردین شرکت تک سفر شنبه ۲۳ فروردین شرکت لوان نور یکشنبه ۲۴ فروردین شرکت اسیا سفر دو شنبه ۲۵ فروردین شرکت راهپیمای پارسیان میباشد.

ضمنا هیچ شرکتی حق باز کردن دفتر و فروش بلیط را ندارد بجز شرکتی که نوبت آن در روزهای اعلامی درج گردیده است. در بقیه مسیرها درصورت باز بودن پایانه مقصد باهماهنگی صنف مسافرگیری شرکت ها بصورت نوبتی امکان پذیر می باشد.
کلیه شرکتها و رانندگان وناوگان موظف به رعایت پروتکلهای بهداشتی مربوطه میباشند.

کرایه همه مسیرها بر اساس کرایه قبلی سال ۹۸ میباش هیچگونه حق افزایش را رانندگان وشرکتها ندارند، در صورت رعایت نکردن موارد بهداشتی وافزایش کرایه ها طبق ضوابط با انها بر خورد میشود.
در خصوص شرکتهای سواری هیچ شرکتی حق بیش از ارایه ۳ سرویس مستقر در ترمینال را ندارد و شرکت ها می بایست سرویسها را بصورت تلفنی با صنف و مسافرین هماهنگ بکنند و مسافرین را به محل مناسب در ترمینال جهت سوار شدن هدایت نمایند.
چراغی رییس صنف ناوگان حمل و نقل اتوبوسی ، اردشیری رییس صنف ناوگان حمل و نقل سواری بین شهری