مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوزاست و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید. ((موحد صاحب سبک است )) « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » برخی از افراد در ادارات و […]

 

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوزاست و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

((موحد صاحب سبک است ))

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »

برخی از افراد در ادارات و نهادها و مجامع، ناخواسته به نحوی حرف و یا عمل می نمایند که نتیجه آن منتخب مردم را ترغیب به ورود به موضوعات کوچک و غیر اساسی و ای بسا ایجاد تقابل با نمایندگان و منتخبین میکند.

اگرچه نگارنده به خوبی از نابرابری ها و آنچه سال‌های قبل بر عزیزان روا داشته شد مطلع است اما بر این باور است که بر مبنای موارد ذیل،  سبک موحد و شأن او در پی گیری مطالبات متفاوت است.

۱- بسیاری اصرار دارند ایشان را حتماً در گروه چپ یا راست یا جناح اعتدال دسته بندی نمایند، غافل از اینکه موحد خود صاحب سبک است و جایگاهی پائین تر از جلوداران جریان‌های چپ و راست ندارد و او فقط در جناح ولایت باوران تعریف و دسته بندی می شود.

۲- روش ورود به انتخاباتش ،همیشه متفاوت بود که صرفا با اصرار مردم و اکراه خود می آید.

۳-در جریان انتخابات نیز صاحب سبک بود،چرا که تخریب را تقبیح و ادب در کلام و متانت در رفتار را توصیه می نمود.

۴-منش او منش مدارایی بود که نتیجه آن جذب جماعت زیادی از سلیقه های مختلف به پای صندوق های نظام جمهوری اسلامی می گردید.

۵- شیوه پیگیری و خواسته‌های مردمی او در کشور قطعاً بی نظیر و فارغ از دسته بندی موکلین به طرفدار و غیر طرفدار بوده و هست.

۶-سبک موحد، گوش دادن به حرف مردم و فریاد زدن بر سر مسئولین ناکارآمد است که به موقع خواهید دید و خواهید شنید.

۷-عجالتا از سبک زیبای او در نماز اول وقت، به جا آوردن نوافل شب و روز و دستگیری از مساکین که بگذریم،به حکم اعتقادات دینی اش که معتقد به مریدی ولی امر و مدافع حریم ولایت است.

۸- مخلص کلام اینکه موحد در همه زمینه‌ها صاحب سبک است و از ایشان چیزی و رفتاری و گفتاری سَبُک، و به سَبکِ دیگران نخواهیم دید.

۹- امید است همه ما به خصوص رسانه‌های محلی به سبک و سیاق موحد که همانا ولایت باوری، مدارای با مردم، تکریم مدیران نظام، احترام و رفاقت با افراد غیر همسو، ادب در کلام و متانت در رفتار است، باعث تلطیف هرچه بیشتر فضای جامعه و نمایندگان و منتخب مردم شویم.

۱۰- بدیهی است که بنابر عرف سیاسی مجموعه پیروز در زمان مقتضی همراه با مدیران کارآمد و گفتمان همسو ادامه خدمت نماید، اما در این برهه و تا شروع به کار در مهلت قانونی منتخب مردم اگر مدیر و یا مسئولی در شهرستانها و یا استان در امر مهم تقسیم اعتبارات یا شیوه های مدیریتی و یا و نحوه بکارگیری نیروی جدید و یا امورات دیگر مورد ایراد و یا انتقاد باشد بی تردید نماینده محترم جناب آقای هاشمی پور کما فی السابق از حقوق آحاد شهرستان‌ها دفاع خواهند نمود.

امضا محفوظ