محموله بهداشتی دزدی در غرب به رکورد جدیدی رسیده است!دزدی آشکار فرانسوی ها

به گزارش قلم دنا و به نقل از اوئست فرانس دولت فرانسه ۴میلیون ماسک اهدایی سوئد به ایتالیا و اسپانیا را هنگام عبور از شهر لیون سرقت کرده و بهانه‌ این کار هم این بوده است که ماسک‌ها در خاک فرانسه بوده و تحت مالکیت دولت فرانسه !

  • منبع خبر : اوئست فرانسه