رسوایی کارشناس بی بی سی توسط یک کارشناس تحلیلگر رسانه

 

رسوایی کارشناس بی‌بی‌سی توسط تحلیلگر رسانه، در مورد تحریم واردات دارو به ایران

اگه دارو تحریم نیست، یک بسته مسکّن بفرستید ایران!

بسیاری از بینندگان در تهران به این ادعا می‌خندند!