دکتر یزدانپناه در بازدید از شهرستان چرام بیان کرد:از همه ی مسئولین شهرستان در راس فرماندار،امام جمعه،شورای سلامت و مدیر شبکه بهداشت چرام، پزشکان و همکاران بهداشتی و درمانی تقدیر و تشکر دارم. وی افزود:با توجه به اینکه حدود ١٧ مورد مثبت مبتلا به کرونا در شهرستان چرام به وسیله ی آزمایش و معاینات بالینی […]

دکتر یزدانپناه در بازدید از شهرستان چرام بیان کرد:از همه ی مسئولین شهرستان در راس فرماندار،امام جمعه،شورای سلامت و مدیر شبکه بهداشت چرام، پزشکان و همکاران بهداشتی و درمانی تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود:با توجه به اینکه حدود ١٧ مورد مثبت مبتلا به کرونا در شهرستان چرام به وسیله ی آزمایش و معاینات بالینی مشخص شده که نسبت به جمعیت چرام درصد بالایی است اما در شهرستان چرام روند کارها به شکل صحیح انجام می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت:در شهرستان چرام چهار کارشناس مبارزه با بیماریها و هفت کارشناس بهداشت و مدیران زحمت کشی در شبکه بهداشت داریم که با وجود این افراد بیماریابی در شهرستان چرام به شکل صحیح انجام می شود و تعداد نمونه های کافی گرفته شده و بنابراین این اقدام می تواند باعث خوشحالی شود که کانونهایی که می توانستند منشا آلودگی برای مردم باشند شناسایی شدند .

وی ادامه داد:از اطرافیان کسانی که مشکوک بودند آزمایش گرفته شده و بخاطر کارهای صحیح و اصولی که انجام شده انشالله شاید اولین شهرستانی که بتوانیم کرونا را ریشه کن کنیم شهرستان چرام باشد.

یزدانپناه خاطرنشان کرد:در حوزه حمایت از شهرستان چرام منابع لازم و تجهیزات کافی دراختیارشان قرار گرفته شده است اما باز هم در صورت نیاز تجهیزات برای شهرستان چرام می فرستیم و نیروهای انسانی پزشک و نیروهای بهداشتی به اندازه ی کافی وجود دارد و آن چیزی که مشخص است در شهرستان چرام فرماندار ،سپاه پاسداران،نیروی انتظامی شهرداری و سایر نهادها پای کار هستند و زحمت می کشند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بیان کرد:یکی از شهرستان های موفق درمبارزه با کرونا شهرستان چرام است و مردم نگرانی نداشته باشند و انشالله با رعایت اصول بهداشتی و درخانه ماندن این زنجیره را شکست دهیم.