با ثبت ۲۲۰.۷ میلی متر بارش در ۱۸۶ روز نخست سال آبی جاری، رشدی ۱۹ درصدی در میزان بارش ها نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت به ثبت رسیده است.

به گزارش قلم دنا ، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی از آغاز سال آبی جاری (اول مهر ۹۸) تا هفتم فروردین ماه (۱۸۶ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۲۲۰.۷ میلی متر است.
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت (۱۸۶.۱ میلی متر) ۱۹ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۵۸.۹ میلی متر) کاهشی ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

  • منبع خبر : مشرق