به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، عده‌ای از جوانان کهگیلویه و بویراحمدی در حرکتی آتش به اختیار با حمایت یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی با راه اندازی کارگاه تولید ماسک، به جنگ کرونا رفتند و در فاز اول 15 هزار ماسک را بین مردم ساکن در مناطق آسیب‌پذیر به صورت رایگان توزیع می‌کنند.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم از یاسوج، عده‌ای از جوانان کهگیلویه و بویراحمدی در حرکتی آتش به اختیار با حمایت یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی  با راه اندازی کارگاه تولید ماسک، به جنگ کرونا رفتند و در فاز اول ۱۵ هزار ماسک را بین مردم ساکن در مناطق آسیب‌پذیر به صورت رایگان توزیع می‌کنند.